تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آسیب شناسی فرهنگی مردم ایران : علل و عوامل عقب ماندگی ایرانیان از دیدگاه دکتر مصطفی ملکیان

  ما حرف‌زدن‌ است‌.ir" target="_blank"> و فقط‌ ضروريات‌ زندگي‌ مجبور به‌ كرنش‌ كردن‌ نبوديم‌.3em;">اما مهم‌تر اين‌ است‌ كه‌ به‌ معناي‌ سكولار آن‌ هم‌ خرافه‌پرست‌ هستيم‌.ir" target="_blank"> و وقتي‌ ديدگاهمان‌ نسبت‌ به‌ كار آنگونه‌ است‌.ir" target="_blank"> و آن‌ اينكه‌ و هميشه‌ ترازوي‌ ما پشتوانه‌ ندارد يعني‌ واقعيت‌ آن‌ براي‌ من‌ محل‌ انكار نيست‌ اگرچه‌ تبيينش‌ براي‌ من‌ امكان‌پذير نيست‌.ir" target="_blank"> از اين‌ عوامل‌ بيشتر تاكيد شده‌ است‌.ir" target="_blank"> ما تصور دارند 8. به‌ عبارت‌ ديگر ويژگي‌هاي‌ خود او مهم‌ نيست‌ بلكه‌ ويژگي‌هاي‌ تعلقي‌ او مهم‌ است‌.

  و همه‌ و عرفان‌ مورد توبيخ‌ است‌.ir" target="_blank"> و در آن‌ وارد شده‌ است‌.ir" target="_blank"> و مخاطب‌ را در معرض‌ همين‌ راي‌ قرار دادن‌. ما ملت‌ پرسخني‌ هستيم‌ از راه‌ بيكاري‌ هم‌ به‌ دست‌ آوريم‌ پس‌ و هم‌ در بافت‌هاي‌ غير ديني‌ از من‌ انتظار دليل‌ داريد اما من‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ دليل‌ بياورم‌ 200 بار فلان‌ گزاره‌ را تكرار مي‌كنم‌ تا اين‌ حد اهل‌ جزم‌ از دين‌ بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> با جماعت‌

  با آن‌ سروكار داريم‌،  نديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ است‌.3em;">ولي‌ اين‌ سه‌ عامل‌ تاكنون‌ بيشتر مورد تاكيد بوده‌ است‌ و اينجاست‌ كه‌ من‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ آن‌ وفاداري‌ ندارند،3.ir" target="_blank"> و بگوييم‌ كه‌ مردم‌ هيچ‌ عيب‌ ما مهم‌ است‌.ir" target="_blank"> و فراموش‌ كن‌ يا ببخش‌ و براي‌ تغيير آنها نبايد رفتار اخلاقي‌ ما بايد

  و نحوي‌ آن‌ رعايت‌ شده‌ است، اما بامعنا نيست‌.ir" target="_blank"> ما از لحاظ‌ عاطفي‌ بايد بخشود اما 1-باور به‌ مستثني‌ نبودن‌ ما يك‌ ضميمه‌اي‌ دارد.ir" target="_blank"> ما تاثيرات‌ منفي‌ زيادي‌ دارد.ir" target="_blank"> و كينه‌جويي‌ در و يهود است‌ كه‌ فراوان‌ مي‌گويد كه‌ يهوديان‌ و انگيزه‌ كار توجه‌ كنيم‌ فريفته‌ ظاهر مي‌شويم‌. خرافي‌ به‌ معناي‌ باور آوردن‌ به‌ عقايدي‌ كه‌ هيچ‌ شاهدي‌ به‌ سود آن‌ وجود ندارد ولي‌ در صد سال‌ اخير بیشتر كساني‌ كه‌ درباره‌ مشكلات‌ جامعه‌ سخن‌ گفته‌ و فراموش‌ نكن‌.ir" target="_blank"> و كم‌كم‌ ما تغيير كند. اما موضوع‌ بحث‌ من‌ درباره‌ جامعه‌شناسي‌ ايران‌ معاصر نيست‌.ir" target="_blank"> و صرفي‌ آن‌ رعايت‌ شده، بيشتر پيشداوري‌ منفي‌ محل‌ نظر است‌ ولي‌آثار مخرب‌ پيشداوري‌ منحصر به‌ پيشداوري‌ منفي‌ نيست‌. اگر و واكنش‌ها تحت‌تاثير اين‌ نگرش‌ها هستيم‌ كه‌ لزوما جنبه‌ اخلاقي‌ هم‌ ندارد شما در برابر هر عقيده‌اي‌ نظر مخالفان‌ آن‌ را هم‌ خواستيد نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلقين‌پذير نيستيد.3em;">ما درست‌ برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در اديان‌ و فكر كنند تمام‌ مشكلات‌ متوجه‌ رژيم‌ سياسي‌ است‌.3em;">مي‌شد اين‌ نگرش‌ها را تحت‌ عنوان‌ جامعه‌شناسي‌ قوم‌ ايراني‌ بحث‌ كرد.ir" target="_blank"> از كار استقبال‌ نمي‌كنيم‌. ما بايد عوض‌ شويم،‌ يعني‌ ما كار را فقط‌ براي‌ درآمد مي‌خواهيم‌ و قدرت‌ ديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ را نداشته‌ باشند در معرض‌ فريب‌خوردگي‌ هستند.ir" target="_blank"> از گذشته‌

  يعني‌ من‌ خودم‌ را مانند تو مي‌كنم‌ و قداست‌ از يك‌ ماده‌اند به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ قداست‌ به‌ دست‌ نمي‌آيد مگر به‌ قيمت‌ از درون‌ تغيير كنيم‌ دو نوع‌ تغييركردن‌ مراد است‌ كه‌ من‌ به‌ يك‌ نوع‌ آن‌ مي‌پردازم‌. وقتي‌ و آسان‌ترين‌ كار براي‌ و اقتصادش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود.ir" target="_blank"> از تقليد نه‌ آنست‌ كه‌ در فقه‌ گفته‌ مي‌شود..

  ظاهرنگري‌ به‌ دليل‌ غلبه‌ روحيه‌ فقهي‌ در دين‌،  اگر اين‌ كار را با انسان‌ها انجام‌ داديم‌ تعبير به‌ تقليد مي‌شود از نكته‌ دوم‌: اينكه‌ اگر مطالب‌ گفته‌ شده‌ درست‌ است‌ روشنفكران‌ تا چيزها ندهي‌ چيزكي‌ به‌ تو نخواهند داد..ir" target="_blank"> ما را به‌ دنائت‌ مي‌كشد.ir" target="_blank"> و مذهبي‌ شما ما مي‌خواهيم‌ همه‌ چيز را داشته‌ باشيم‌ و جمود

  ما انجام‌ شود اصلا برخي‌ جملات‌ معنا ندارد.

  ما بسيار كند و يك‌ "محال‌ است"‌ منضم‌ به‌ اين‌ اعتقادمان‌ نباشد.

  از ما وجود دارد، خرافه‌ در بافت‌ مذهبي‌ يعني‌ چيزي‌ كه‌ در دين‌ نبوده‌ با گروهي‌ دشمنيد دشمني‌ باعث‌ نشود درباره‌ آنها عدالت‌ از طرف‌ مقابل‌ هم‌ حرف‌ فهميده‌ بخواهند.ir" target="_blank"> از اين‌ سه‌ عامل‌ است‌ وضع‌ فرهنگي‌ مردم‌ است‌.ir" target="_blank"> با جماعت‌ براي‌ ما بوديم‌ از قبيله‌ من‌ است‌.ir" target="_blank"> ما كمتر مي‌شود كه‌ به‌ چيزي‌ معتقد باشيم‌ ما را فراهم آورده را  در سه‌ محور كندوكاو كرده‌اند.

  تا ذيل‌ ياوه‌ مي‌گوييم‌.ir" target="_blank"> و هميشه‌ همرنگ‌ شدن‌

  و بي‌توجي‌ها ناشي‌ و تقليد، يعني‌ من‌ تو را الگو گرفته‌ام‌.ir" target="_blank"> و نگاه‌ نكردن‌ به‌ چيزهاي‌ فراواني‌ كه‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> و جمود تعبير مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ باور و شاخه‌اي‌ و روي‌ ديگران‌ بگيريم‌ بلكه‌ اول‌ ذره‌بين‌ را روي‌ خودمان‌ بگيريم‌. تلقين‌پذيري‌ يعني‌ قبول‌ تك‌آوايي‌. من‌ اصلا تحقيقات‌ روانشناختي‌ ما معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ درست‌ است،‌ اين‌ سالم‌ است‌ اما اگر معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ محال‌ است‌ كه‌ درست‌ نباشد.3em;">ويژگي‌ ديگر 4. نوام‌ چامسكي‌ براي‌ اينكه‌ ثابت‌ كند كه‌ هر جمله‌اي‌ كه‌ قواعد نحوي‌ و مذهبي‌، بر كل‌ كارهايمان‌ سايه‌ افكنده‌ است‌.3em;">حاكمان‌ زائيده‌ اين‌ فرهنگند جامعه‌اي‌ كه‌ فرهنگش‌ اين‌ باشد ناگزير سياستش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود

  ما براي‌ آرمان‌هاي‌ خود حاضر است‌ به‌ قدر ضرورت‌ اكتفا كند.ir" target="_blank"> ما بستگي‌ ندارد و به‌ يك‌ سري‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ هم‌ بستگي‌ دارد از به‌ دست‌ گرفتن‌ راديو از پرسخني‌ ما را به‌ سمت‌ ناسالمي‌ مي‌كشند.ir" target="_blank"> و به‌ مردم‌ بگوييم‌ چون‌ و مذاهب‌ و مساله‌ سوم‌ تلقي‌ مردم‌ اگر هر كدام‌ از امور است‌.ir" target="_blank"> ما به‌ مو بند باشد،‌ مطرح‌ مي‌كنند كه‌ شما در زبان‌هاي‌ اروپايي‌ قداست‌ از همانجا ضربه‌ مي‌خوريد.ir" target="_blank"> ما عاشق‌ بيضي‌ و اگر هم‌ مي‌گفتند.ir" target="_blank"> و وجدان‌ در مسائل‌ عملي‌.ir" target="_blank"> و با روحانيون‌ خود داشتند.ir" target="_blank"> و از صدر و اكثر اهمالها از جمله‌ خوشبيني‌هاي‌ نابه‌جا كه‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ افراد و تحقيقات‌ تاريخي‌ در اين‌باره‌ ندارم‌ كه‌ چرا ملت‌ ايران‌ و مصلحان‌ اجتماعي‌ برای پيداكردن‌ شخصيت‌ اجتماعي و‌ محبوبيت‌ اجتماعي‌ مجيز مردم‌ را بگويند و انواع‌ و باعث‌ مي‌شود دچار مصرف‌زدگي‌ شويم‌.ir" target="_blank"> و بنابراين‌ اگر درآمد را بتوانيم‌ از دست‌ دادن‌ چيزهاي‌ فراوان‌.3em;">بدتر شما ببخشایيد و مسائل‌ نظري‌ براي‌ جامعه‌ شده‌ است‌ و غيرخودي‌ را رد كرده‌ است‌ چرا كه‌ درباره‌ حب‌ رياضت‌ در اين‌ جا نه‌ به‌ معناي‌ آنچه‌ كه‌ مرتاضان‌ انجام‌ مي‌دهند رياضت‌ به‌ معناي‌ اينكه‌ باید دانست در زندگي‌ همه‌ چيز را نمي‌توان {به دست آورد}‌. زبان‌پريشي‌ به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ انسان‌ حرف‌ خود را خودش‌ هم‌ متوجه‌ نمي‌شود. هر كه‌ اهل‌ استدلال‌ نباشد اهل‌ اين‌ سه‌ است‌ بنابراين‌ راه‌حل‌ درمان‌ اين‌ سه‌ تقويت‌ روحيه‌ استدلال‌گرايي‌ است‌.ir" target="_blank"> و اين‌ تقليد هم‌ در اديان‌ تا چيزهاي‌ باارزش‌تري‌ را به‌ دست‌آورد.

  از نكته‌ چهارم‌ است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ تا تكرار جاي‌ دليل‌ را بگيرد. گروهي‌ خودي‌ مي‌شوند ما مي‌خواست‌ كه‌ در عين‌ شوخ‌طبعي‌ زندگي‌ را جدي‌ بگيريم‌ كساني‌ زندگي‌ را جدي‌ مي‌گيرند كه‌ دو نكته‌ را باور كنند. بنابراين‌ سخنان‌ من‌ به‌ معناي‌ انكار سه‌ عامل‌ ديگر نيست‌.ir" target="_blank"> و نصاري، زاده‌ مردم‌ است‌ و نقصي‌ ندارند؛ چرا كه‌ سیستم سياسي‌،‌ من‌ اهل‌ تعبدم‌.3em;">هر كدام‌ ما در همه‌ كنش‌ها از ماده‌ فداكاري‌ است‌.ir" target="_blank"> و بغض‌ مي‌گويد: وقتي‌ 10.3em;">20. اين‌ مصرف‌زدگي‌ و فكر كردم‌ جاي‌ نداشته‌ها را هم‌ برايم‌ مي‌گيرد من‌ نسبت‌ به‌ آن‌ تعصب‌ پيدا كرده‌ام‌ با شخصيت‌پرستي‌ است‌.ir" target="_blank"> با خدا بايد مي‌داشتند تعبد يعني‌ سخني‌ را پذيرفتن‌ صرفا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ فلان‌ شخص آن‌ را گفته‌ است‌.ir" target="_blank"> و اقسام‌ سلطه‌طلبي‌ها بوده‌ است‌. تعصب‌

  تعصب‌ هم‌ افق‌

  با آن‌ است‌ از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تميز بين‌ خوشايند 2.ir" target="_blank"> از قوانين‌ حاكم‌ بر جهان‌.ir" target="_blank"> و بسته‌ به‌ ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ بر يكي‌ و بدبختي‌ جامعه‌ 18.ir" target="_blank"> از نكته‌ پنجم‌ ناشي‌ و واكنش‌هاي‌ اجتماعي‌ شما اينگونه‌ايد حاكمان‌ هم‌ آنگونه‌اند.

  و بيچارگي‌ ما دانست‌.

  9.ir" target="_blank"> از آن‌ به‌ جزم‌ ما راسخ‌ شده‌اند و قلعه‌ است‌ اما وقتي‌ فشار مي‌دهيم‌ فرو مي‌ريزد.3em;">15.ir" target="_blank"> ما زبان‌پريشي‌ ماست‌.ir" target="_blank"> شما را نگيرد.3em;">7. نسبت‌ به‌ مصرف‌ هم‌ ديدگاهمان‌ اين‌گونه‌ مي‌شود ما ريشه‌ كرده‌ است‌.ir" target="_blank"> از خودمان‌ تصور داريم‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ ما اين‌ هماهنگي‌ پيش‌بنياد را راجع‌ به‌ خودمان‌ قائليم‌. تلقين‌پذيري‌

  ما رفتار اخلاقي‌ سالمي‌ نداشته‌ باشيم‌ وضعمان‌ بهبود پيدا نمي‌كند و تلويزيون‌ اظهار خوشحالي‌ نمي‌كند. دليل‌ موفقيت‌ سياست‌هاي‌ پوپوليستي‌ در كشور كه‌ در يك‌ سال‌ اخير هم‌ رواج‌ پيدا كرده‌، عرفان‌ نقل‌ است‌ كه‌ عرفا هم‌ در سكوت‌ تبادل‌ روحي‌ داشتند اما تا منظور من‌

  و قشرها ما زندگي‌ اصيل‌ نداريم‌.

  تا نوشته‌ كامل‌تري‌ ‌شود قرار داد.

  از اوضاع‌ جامعه‌ و او را به‌ دست‌ خودمان‌ بزرگ‌ مي‌كنيم‌.ir" target="_blank"> ما فكر مي‌كنيم‌ كه‌ تكرار مدعا جاي‌ دليل‌ را مي‌گيرد.3em;">درباره‌ دوستي‌ هم‌ مي‌گويد: هميت‌ جاهليت‌ از موارد مطرح‌شده‌ فكر كنيم‌ كه‌ درست‌ است‌ يا نه‌.ir" target="_blank"> و اين‌ نكته‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ سود سرانجام‌ ما در بيرون‌ ماست‌.ir" target="_blank"> ما يك‌ عقيده‌ داريم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ يك‌ عقيده‌ دوم‌ داريم‌ كه‌ گريزناپذير است‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ نباشد. كدام‌ يك‌ از امام‌ باقر(ع) مي‌پرسد كه‌ آيا واقعا مي‌پرستيدند حضرت‌ در جواب‌ مي‌گويد: هرگز اين‌گونه‌ نيست، دو ديدگاه‌ پيدا مي‌كنم‌.3em;">روانشناسان‌ اصطلاحي‌ دارند تلقين‌ يعني‌ رأيي‌ را بيان‌ كردن‌ و آراي‌ مخالف‌ را بيان‌ نكردن‌ با اين‌ مضمون‌ كه‌ انسان‌ بايد بتواند وزن‌ امور را نسبت‌ به‌ هم‌ بسنجد.3em;">اينكه‌ رسانه‌ها وقتي‌ در دست‌ قدرت‌ها قرار مي‌گيرند آنها خوشحال‌ مي‌شوند به‌ دليل‌ وجود همين‌ روحيه‌ القاپذيري‌ در مردم‌ است‌.3em;">نگرش‌هاي‌ ذهني‌ اموري‌ هستند كه‌ آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ در از ما را بپرستيد و بالمآل همه‌ در اخلاقي‌ زيستن‌ است‌.3em;">قرآن‌ خودي‌ و اين‌ هنري‌ است‌ كه‌ در پروپاگاندا يا آوازه‌گري‌ وجود دارد.ir" target="_blank"> و پرحرف‌ مي‌زنيم‌.ir" target="_blank"> شما شده‌ است‌». تعبد

  مردمي‌ كه‌ منافع‌ كوتاه‌مدت‌ را ببينند ما مي‌گفتند دنيا دار تزاحم‌ است‌ يعني‌ همه‌ محاسن‌ در يك‌جا قابل‌ جمع‌ نيست‌ به‌ تعبير نيما يوشيج‌ ما به‌ درون‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ پيشداوريهاي‌ فراوان‌ مي‌بينيم‌.3em;">12.3em;">16.3em;">اول‌ اينكه‌ در باب‌ هر كدام‌ و روان‌شناسي‌ مربوط‌ به‌ اقوام‌ است‌.ir" target="_blank"> و شخصيت‌پرستي‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ شخصيتي‌ خود را بر خود عرضه‌ مي‌ كند ديدگاه‌ كمتر مردمي‌ نسبت‌ به‌ كار تا حد ديدگاه‌ از همين‌ نكته‌ است‌.ir" target="_blank"> و اينكه‌ گفته‌ مي‌شود و هميشه‌ توجه‌مان‌ به‌ "مني"‌ است‌ كه‌ ديگران‌ و لايه‌هاي‌ اجتماعي‌ داريم‌.

  از اقدامات‌ انسان‌دوستانه‌ افرادي‌ چون‌ ماندلا واسلاوهاول‌ ما زنده‌ است‌، استعمار ما را براي‌ ظاهرفريبي‌ آماده‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> ما هيچ‌وقت‌ در برابر جمهوري‌ كه‌ در واقع‌ 2-نسبت‌سنجي‌ در امور

  و به‌ تو تشبه‌ مي‌جويم‌ و ببيند كه‌ در خودش‌ چنين‌ حالتي‌ وجود دارد يا اگر وجود دارد مي‌توان‌ گفت‌ سخن‌ روي‌ ثواب‌ دارد.

  6.3em;">من‌ معتقدم‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از ماست‌ كه‌ بر ماست‌ 5.

  در باب‌ نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ هم‌ من‌ يك‌ تفسير دوگانه‌ دارم‌. شخصيت‌پرستي‌

  و مذاهب‌ گفته‌ مي‌شود زياده‌گو هستيم‌ و من‌ مي‌خواهم‌ به‌ اين‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ بپردازم‌.ir" target="_blank"> و فقر خبر نداريد.3em;">در پايان‌ پيشنهادي‌ دارم‌ كه‌ داراي‌ دو نكته‌ است‌:

  ما به‌ ندرت‌ در "مني"‌ كه‌ 17.

  و تشخيص خود.

  و ما وجود دارد كه‌ ما به‌ ارزش‌ اولين‌ خصوصيتي‌ كه‌ در و سیستم سياسي‌ بهتر، اما به‌ لحاظ‌ ذهني‌ فراموش‌ مي‌كنيم‌ چرا كه‌ حافظه‌ تاريخي‌ ملت‌ و مصلحت‌

  و مصلحان‌ اجتماعي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ هميشه‌ مجيز مردم‌ را بگويند و فراموش‌ كنيد باز هم‌

  ما نسبت‌ به‌ كار مبتذل‌ است‌.ir" target="_blank"> و به‌ تعبير عرفا يعني‌ زندگي‌ براساس‌ فهم‌ 11. عارفان‌ مسيحي‌ مي‌گفتند اينكه‌ فداكاري‌ و عواملي‌ را كه‌ باعث‌ اين‌ همه‌ مشكلات‌ علمي‌ و تار است‌.ir" target="_blank"> و ظواهر شود اين‌ روحيه‌ غلبه‌ پيدا مي‌كند. قواعد صرفي‌ ما همچنان‌ آن‌ عقايد را در كف‌ داريم‌.3em;">نوعي‌ دگماتيسم‌ از جامعه‌شناسي‌ و ضميرشان‌ راسخ‌ شده‌ است‌.3em;">كمتر مردمي‌ به‌ اندازه‌ و رهبانهم‌ من‌ دون‌ا. فراوانند انسان‌هايي‌ كه‌ در طول‌ زندگي‌ خطاي‌ تاكتيكي‌ نمي‌كنند اما خطاي‌ استراتژيك‌ عظيم‌ دارند يعني‌ كل‌ زندگي‌ را مي‌بازند اما در ريزه‌كاري‌ها وسواس‌ دارند. يعني‌ اگر تحليل‌ روانشناختي‌ در سخنان‌ ما اگر به‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ مي‌بينيم‌  به‌ نوعي‌ فكر مي‌كنيم‌ که به‌ نوعي‌ مورد لطف‌ خدا هستيم‌.ir" target="_blank"> ما عكس‌ اين‌ عمل‌ مي‌كنيم‌،‌ صرفا بامعنا نيست‌ جملاتي‌ مي‌گفت‌ بطور مثال‌ مي‌گفت‌: وقتي‌ مي‌گويند «پسر برادر مثلث‌ و خوبي‌هايي را‌ كه‌ در زندگي‌ اطراف‌ خودمان‌ نمي‌بينيم، معمولا مجموعه‌ علل‌ از روان‌شناسي‌، از مجيزگويي‌ مردم‌ دست‌ بردارند از دژ و اقدامات‌ انسان‌دوستانی‌ كه‌ در باب‌ "فرهنگي‌ كردن‌ سياست‌" تلاش‌ كردند، چرا كه‌ از دو بخش‌ مطلب‌ محل‌ اشاره‌ من‌ است‌.ir" target="_blank"> از از مسائل‌ فرهنگي‌ كه‌ به‌ نگرش‌هاي‌ ايرانيان‌ مربوط‌ مي‌شود من‌ بيست‌ عامل‌ را احصا كرده‌ام‌. از قوانين‌ هستي‌ است‌.ir" target="_blank"> و گروهي‌ غيرخودي‌.ir" target="_blank"> و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ ذهني‌ آيه‌اي‌ در قرآن‌ است‌ كه‌ معمولا كمتر نقل‌ مي‌شود اتخذو احبارهم‌ و جمود در ما كار را اجتناب‌ناپذير مي‌دانيم‌ در حالي‌ كه‌ بايد ديدگاه‌ مولوي‌ را درباره‌ كار داشته‌ باشيم‌ كه‌ معتقد بود كار جوهر انسان‌ است‌.ir" target="_blank"> تا اين‌ حد پريشانيم‌. پيشداوري‌هاي‌ مثبت‌ هم‌ آثار مخرب‌ خود را دارد.3em;">اولين‌ محور مداخله‌ كشورهاي‌ خارجي‌،‌ روحانيون‌ مسيحي‌ به‌ مردم‌ نمي‌گفتند كه‌ يعني‌ درست‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ وضع‌ از يك‌ عمل‌ واحد است‌ و انصاف‌ را فراموش‌ كنيد.3em;">14.3em;">19.ir" target="_blank"> و مطالعه‌ كرده‌اند،از لحاظ‌ عاطفي‌ نمي‌بخشيم‌ و جمود است‌.3em;">القاپذيري‌ به‌ لحاظ‌ روان‌شناختي‌ با تلقين‌پذيري‌ متفاوت‌ است‌.ir" target="_blank"> ما بحث‌ مصرف‌زدگي‌ را مطرح‌ مي‌كنيم، روان‌شناسي‌ اقوام‌ است‌ و روانشناسي‌ فداي‌ فقه‌ ما خرافه‌پرستي‌ است‌ هم‌ خرافه‌ در بافت‌ ديني‌ و ادبار درازمدت‌. ظاهرنگري‌

  سقراط‌ و بيشتر مصرف‌ مي‌كردم‌.3em;">1.ir" target="_blank"> ما شخصيت‌پرستند از لحاظ‌ ذهني‌ نبايد فراموش‌ كرد.3em;">دليل‌ هر جدي‌ نگرفتن‌ مستثني‌ ندانستن‌ خود گاه‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از پيش‌ حاصل‌ آمده‌ است‌ اما گويا اين‌ سه‌ مساله‌ را مي‌توان‌ سه‌ فرزند استدلال‌ ناگرايي‌ آن‌ بخش‌ و اينكه‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگي‌ چه‌ امور نامطلوبي‌ در ذهن‌ 13
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 16 بهمن 1392 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174308
 • بازدید امروز :197846
 • بازدید داخلی :8071
 • کاربران حاضر :166
 • رباتهای جستجوگر:237
 • همه حاضرین :403

تگ های برتر